Turvallisuus

Asiakkaan tulee lukea ja ymmärtää turvallisuusohjeet ennen pääsylippujen ostoa.

Noudatamme toiminnassamme standardeja SFS-EN 12572-1, SFS-EN 12572-2, SFS-EN 12572-3 ja SFS-EN 15567-2, jotka määrittelevät turvallisuusnormit kiipeilyseinien ja otteiden rakenteelle ja turvallisuusvaatimuksille sekä määrittelevät seikkailupuistojen käyttövaatimukset.

Kiipeilyseinien ja varusteiden kunto tarkastetaan säännöllisillä rutiineilla ja niitä huolletaan ennalta tehdyn huolto-ohjelman mukaisesti. Kiipeilyvarusteina käytämme tunnettujen kiipeilyvarustevalmistajien merkkituotteita, jotka tarkastetaan joka käyttökerran jälkeen. Lisäksi vuosittain kaikki varusteet ja radat läpikäyvät täydellisen kuntotarkastuksen.

Kiipeilyn riskit

Kiipeilyyn liittyy riskejä, kuten ihon hiertymät ja mustelmat, luun murtumat tai jopa hengenvaara korkealta putoamisen seurauksena. Sääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen pienentävät riskejä, jolloin kiipeily on turvallista sekä itselle että muille.

Ennen kiipeilyalueelle menoa

 • tutustu turvallisuusohjeisiin etukäteen
 • jokaisen kiipeilijän on osallistuttava alkuopastukseen ennen kiipeilyalueelle pääsemistä.
 • Alkuopastuksessa
  • näytetään miten turvalaitteet toimivat ja tarvittaessa harjoitellaan niiden käyttöä
  • kerrotaan alueen ohjeet ja säännöt
  • puetaan varusteet, jonka jälkeen henkilökunta tarkastaa ne
 • vaihda tarvittaessa vaatteet ennen opastuksen alkamista; opastuksen jälkeen siirryt suoraan alueelle
 • poista korut ja kellot. Silmälasien käyttö on omalla vastuulla
 • laita pitkät hiukset kiinni ja tyhjennä taskut putoavista esineistä
 • jos sinulla on huppari tai muu vaate, joka voi aiheuttaa tarttumavaaran, ota se pois
 • jos sinulla on vammoja tai sairauksia, joiden arvelet voivan vaikuttaa suoritukseen, keskustele tarvittaessa asiasta ensin henkilökunnan kanssa

Kiipeilyalueelle siirryttäessä

 • harjoittele kiinnittymistä ja irrottautumista ennen kiipeämisen aloittamista
 • harjoittele aluksi laskeutumista matalalta, n. 1,5 - 2 metrin korkeudelta (harjoituslaskeutuminen), jotta saat tuntuman automaattivarmistimen toimintaan
 • kiinnity rauhallisesti ja kertaa laitteiden toimintaa tarvittaessa ohjaajan kanssa
 • kysy rohkeasti neuvoja ohjaajilta
 • aloita kiipeily rauhallisesti, jotta lihakset ehtivät lämmetä ja vetreytyä

Kiipeilypuistossa on kiellettyä

 • kiipeillä osallistumatta alkuopastukseen
 • kiipeäminen ilman, että on oikein kiinnittynyt varmistinlaitteeseen
 • alastulomattojen päältä kävely toisen kiipeilijän ollessa seinällä
 • varmistimen liinan vetäminen alas samalla kun kiipeät
 • juokseminen alueella
 • toisen kiipeilijän häiritseminen tai samalle seinälle meneminen
 • olla päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Kyseisten aineiden tuominen puiston alueelle on kielletty.
 • turvalaitteiden tai seinien vahingoittaminen
 • kiipeäminen paljain jaloin
 • syöminen kiipeilyalueella (myös purukumin)

Kiipeilyvuoron jälkeen sinun tulee poistua alueelta. Kiipeilyalueen kapasiteettia rajataan turvallisuuden takia. Jos olet alueella väärään aikaan, olet vastuussa itsellesi ja muille henkilöille aiheutetuista vahingoista.

Miten toimin turvallisesti?

 • Kiinnitä itsesi rauhallisesti ja hosumatta. Varmista, että lasket alastulomaton maahan ja että aloitat kiipeilyn seisten molemmilla jaloilla alastulomaton päältä
 • kun väsyt, muista pitää taukoa ja juoda. Väsyneenä on suurempi loukkaantumisen riski
 • laskeutuessa älä pompi seinällä, vaan ‘kävele takaperin´seinää alas
 • pidä laskeutuessa kasvot seinää päin
 • huomioi ohjeet ja rajoitukset tietyillä seinillä/haasteilla, kuten Stairway to Heaven, Leap of Faith, Astro-Ball ja Dice
 • jos sinun täytyy riisua valjaat esim. wc-käyntiä varten, sinun on pyydettävä ohjaajaa tarkistamaan valjaat ennen kiipeilyn jatkamista.

Muuta

Irti Maasta Oy:n henkilökunta voi kuvata alueella markkinointi- ja informointitarkoituksiin. Ilmoita henkilökunnalle etukäteen sähköpostitse, mikäli et halua esiintyä kuvissa.

Kiipeilypuiston henkilökunta huolehtii turvallisuudesta ja suorittaa tarvittavat hätätoimenpiteet mahdollisten vahinkojen sattuessa. Jokainen kiipeilijä huolehtii omasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksestaan ja vastaa mahdollisen tapaturman aiheuttamista hoitokuluista, kuten normaalissa urheilu- ja liikuntatoiminnassa.

Ohjeiden ja sääntöjen laiminlyönti voi johtaa poistamiseen alueelta ilman korvausta. Toistuva sääntöjen rikkominen voi johtaa porttikieltoon.

Puiston henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kiipeilijän henkilöllisyys. Mikäli tuot lapsia kiipeilemään, sinulla on aiempia vammoja, olet raskaana tai kuulut muihin riskiryhmiin, lue alla olevat huomiot tarkkaan.

Lapset alueella

 • Kiipeily Irti Maasta -puistossa sopii kenelle tahansa yli 15 kg painavalle henkilölle, joka osaa toimia ohjeiden mukaan
 • Lasten vanhemmat tai huoltajat ovat aina vastuussa lapsista.
 • Alle 10-vuotiaalla tulee olla täysi-ikäinen aikuinen tai huoltaja mukana puistossa. Huoltajan ei tarvitse hankkia itselleen lippua mikäli hän ei kiipeä. Katso myös alempaa suosituksemme ryhmien osalta.
 • Kiipeily sopii myös aikuisille; osallistumalla tekemiseen yhdessä lapsen kanssa saatte mahtavia elämyksiä yhdessä
 • Käyttehän läpi turvallisuusohjeistusta yhdessä lapsen kanssa. Voit myös käydä turvallisuusvideot ja -ohjeet etukäteen läpi jo ennen alueelle saapumista.

Ryhmät

 • Koulu- ja muiden vastaavien ryhmien kohdalla suosittelemme, että mukana on yksi valvoja kymmentä lasta kohden
 • Syntymäpäiväjuhlilla suosittelemme yhtä aikuista viittä juhlijaa kohden

Muut rajoitukset

Laitevalmistajien rajoitusten mukaisesti kiipeilijöiden tulee painaa vähintään 15 kiloa ja enintään 150 kg.

Terveydentilani

 • Minulla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä vammoja tai rajoitteita, jotka voivat vaikuttaa suoritukseeni tai ohjeiden ymmärtämiseen heikentävästi
 • Tiedostan terveydentilani mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset ja ilmoitan niistä henkilökunnalle, mikäli arvioin niiden aiheuttavan riskin vieraillessani puistossa.

Raskaana olevat

 • ensimmäisen kolmen raskauskuukauden aikana kukin raskaana oleva voi kiipeillä omalla vastuullaan. Mitään erityistä terveysriskiä kiipeilyyn ei liity
 • ensimmäisen kolmanneksen jälkeen emme suosittele kiipeilyä tasapainon ja lihashallintakyvyn heikentymisen sekä raskausaikana vammojen hoitamisen vaikeuden vuoksi

Jos sinulla on jotain edellä mainituista tai muita rajoitteita, jotka voivat vaikuttaa toimintaasi kiipeilypuistossa, keskustele asiasta puiston henkilökunnan kanssa ennen lipun ostamista.