Varaus- ja peruutusehdot

Irti Maasta Oy:llä on oikeus tarkistaa hintoja, mikäli henkilömäärä muuttuu enemmän kuin 10 % ilmoitetusta.

Lopullinen henkilömäärä tulee vahvistaa 10 vrk ennen tilaisuutta. Suoritamme kahvion/ravintolan laskutuksen ennalta vahvistetun henkilömäärän mukaan, tai sen ylittyessä, toteutuneen mukaan. Muiden tuotteiden osalta suoritamme laskutuksen toteutuneen henkilömäärän mukaan.

Mikäli peruutus tapahtuu alle 10 vrk tapahtumasta, veloitamme tilatut palvelut kokonaisuudessaan.

Erikoisjärjestelyt

Mikäli tilaajan toivomuksesta ryhdymme erityisjärjestelyihin, hoidamme asiakkaan toivomat ohjelmajärjestelyt, erityiskoristelun, rakennelmat tms. tilaaja sitoutuu maksamaan toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset myös tilaisuuden peruuntuessa.

Hinnanmuutokset

Hinnat ovat sitovia ilmoitetulle osanottajamäärälle, jollei toisin sovita.

Maksuehdot

Mikäli maksuehdoista ei ole muuta sovittu, tilaaja suorittaa maksun saapuessaan puistoon. Maksu on mahdollista suorittaa myös laskulla, jolloin loppusummaan lisätään laskutuslisä 7 € (sis. alv 24 %). Laskutuksesta tulee sopia erikseen ja etukäteen.

Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorkona peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

Muuta

Toimitusehtojen tulkintaa koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välillä ensi sijassa neuvotteluteitse. Jos neuvottelemalla ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, erimielisyydet tulee käsitellä Espoon käräjäoikeudessa.

Kuluttajilla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.